ב-27/6, יום ב', נתכנס בביה"ס ע"ש פורטר ללימודי הסביבה של אוניברסיטת תל אביב ליום השיא של המטה הלאומי לעירוניות!

 

יום השיא של המטה הלאומי לעירוניות הוא נקודת ציון חשובה בעבודת המטה. בארבעת החודשים האחרונים עבדו במרץ שבעת צוותי המשימה על מנת ליצור כלים לשיפור העירוניות בישראל. ביום זה נפגש לראשונה בפורום מלא במטרה לחבר את האמצעים לחזון ולהדק את הכלים השונים סביב חבילות מדיניות קוהרנטיות.

המטה הלאומי לעירוניות הינו מהלך רב מגזרי שמטרתו גיבוש כלים לשיפור העירוניות בישראל. המטה מתקיים במסגרת הפעילות מול סוכנות האו"ם לדיור ועירוניות, UN HABITAT, ומובל על-ידי משרד הבינוי והשיכון בליווי והנחיית מכון אלכא למנהיגות וממשל בג'וינט ישראל, וכולל נציגים רבים מהשלטון המרכזי והמקומי, מהאקדמיה, מהחברה האזרחית ומהסקטור הפרטי. את פעילות המטה מכוונת ועדת היגוי המייצגת את כלל המגזרים. במחצית הראשונה של 2016 פעל המטה במסגרת צוותי משימה שתפקידם פיתוח כלים לשיפור העירוניות בישראל. הכלים שיוצרו יהיו הבסיס לקביעת מדיניות עירוניות בישראל.